Mitä asunnon myyjän tulee kertoa välittäjälle ja ostajaehdokkaille?

Myyjän tulee lain mukaan kertoa kaikista tiedossaan olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa asunnon ostajan ostopäätökseen. Tämä pitää sisällään muun muassa huoneiston, kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön rakennusten kuntoon liittyvät seikat, yhtiövastikkeen muutokset sekä suunnitteilla olevat korjaukset. 
 
Kiinteistöjen osalta myyjän on kerrottava esimerkiksi mahdollisista epäillyistä kosteus- tai homeongelmista tai puutteista salaojituksessa tai vesi-, viemäröinti- tai lämmitysjärjestelmissä.
 
Lisäksi kaikki seikat, jotka poikkeavat ns. normaalista, tulee tuoda kiinteistönvälittäjän ja ostajaehdokkaiden tietoon. Rakennusten tai huoneiston fyysisen kunnon lisäksi
tämmöisiä asioita voivat olla esimerkiksi naapureiden toistuva häiriökäyttäytyminen tai asunnon hajuhaitat, esimerkiksi naapurihuoneistosta tai rappukäytävästä kantautuva tupakansavu, mikäli se on selvästi asumista häiritsevää.
 
Asuntojen myynti
 
Myyjä varmistaa oman oikeusturvansa kertomalla rehellisesti kaikista tiedossaan olevista ongelmista. Asunnon ostaja ei voi jälkikäteen vedota sellaiseen virheeseen, joka on tuotu hänen tietoonsa ennen ostotarjouksen ja kauppojen tekemistä. Piilovirheet, joista myyjä ei ole ollut myyntihetkellä tietoinen, ovat asia erikseen. Niiden osalta harkitaan jälkikäteen tapauskohtaisesti, mikä vaikutus virheellä on asunnon hintaan ja onko myyjä mahdollisesti velvollinen korvaamaan ostajalle jotakin. Huoneistojen osalta myyjän vastuu virheistä jatkuu kaksi vuotta hallinnan luovuttamisesta ja kiinteistöjen osalta viisi vuotta hallinnan luovuttamisesta. 
 
Seuraavassa kirjoituksessa kerron, minkälainen velvollisuus ostajalla on tutustua asuntoon ennen tarjouksen tekemistä ja kaupantekoa.