Kuntotarkastus – turhake vai välttämättömyys?

Asuntojen kuntotarkastukset nousevat otsikoihin aika ajoin. Välillä keskustellaan siitä, että alalle ei ole määritelty pätevyysvaatimuksia, joten tarkastuksia voi periaatteessa tehdä kuka tahansa. Välillä todetaan, että kosteus- ja homevaurioita on löytynyt asunnoista, joihin kuntotarkastus on tehty.

Oma mielipiteeni on, että kiinteistökaupassa kuntotarkastus kannattaa suorittaa. Kuntotarkastuksen voi teettää jo ennen kuin kohde laitetaan myyntiin tai vaihtoehtoisesti siinä vaiheessa, kun kohteelle on löytynyt ostaja. Tällöin myyjä ja ostaja voivat jakaa tarkastuksesta syntyneet kustannukset, ja ostaja on myös paikan päällä kuulemassa kuntotarkastajan raporttia eikä hänen tarvitse turvautua pelkästään kirjalliseen raporttiin.

Kun kuntotarkastus tehdään kattavasti ja alan ohjeistusten mukaan, tarkastuksessa pystytään löytämään mahdollisia vaurioita tai tekijöitä, jotka voivat tulevaisuudessa aiheuttaa vaurioita. Kuntotarkastus antaa suuntaviivat tuleville remonteille ja sen pohjalta on mahdollista laatia PTS-suunnitelma (=pitkän aikavälin korjaussuunnitelma). Kuntotarkastus tuo esille mahdolliset ongelmakohdat, joita voidaan tarvittaessa tutkia lisää asiantuntijan avulla. Mahdollisista lisätutkimuksista tehdään aina erillinen sopimus.

On aivan totta, että kuntotarkastuksia pystyy periaatteessa tekemään kuka tahansa, ja tämän vuoksi tarkastusta teettävän tulisikin kiinnittää huomiota siihen, kuka tarkastuksen tekee ja millä kriteereillä. Kuntotarkastajalla on syytä olla AKK-nimike (=Asuntokaupan kuntotarkastajakoulutuksen läpäissyt tarkastaja) ja tarkastajan tulee noudattaa AKK-tarkastajien eettisiä ohjeita. Suositeltava tarkastus puolestaan on asuntokaupan kuntotarkastus, joka tehdään asuntojen kuntotarkastuksesta laadittujen LVI- ja KH-kortistojen ohjeiden mukaan (KH 90-00393, LVI 01-10413 tilaajan ohje sekä KH 90-00394, LVI 01-10414 suoritusohje ja KH 90023, tilaussopimus). Tarkastajalla tulee olla vastuuvakuutus, joka korvaa tarkastuksessa mahdollisesti tehtyjä virheitä. Ennen tarkastuksen tilaamista asiakkaan kannattaa pyytää kirjallinen palvelukuvaus tarkastuksesta sekä selvittää, kuuluuko tarkastukseen rakenteiden avauksia, sillä kaikkia vaurioita ja riskejä ei ole aina mahdollista havaita silmämääräisesti. Kuntotarkastus ei ole aukoton, ja piileviä virheitä voi löytyä kuntotarkastuksesta huolimatta, mutta tarkastuksen teettäminen vähentää olennaisesti asuntokauppariitoja ja mahdollisia jälkikäteen ilmeneviä ongelmia.

Tästä johtuen kuntotarkastus kannattaa aina suorittaa kiinteistökaupassa.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.