Kiinteistönvälittäjän ammatin arvostuksesta

Kiinteistönvälittäjät keikkuvat vuodesta toiseen häntäpäässä listoilla, jotka vertailevat eri ammattien arvostusta kansan keskuudessa.

Kiinteistönvälittäjiä arvostetaan yhtä paljon, tai pitäisikö pikemminkin sanoa yhtä vähän, kuin muun muassa tv-luvan tarkastajia, autokauppiaita ja ulosottomiehiä.

Ammattikuntamme voikin hyvin katsoa peiliin tässä asiassa. Alalta löytyy valitettavasti toimijoita, jotka eivät noudata esimerkiksi hyvää välitystapaa, vaikka välittäjien työtä säännöstelevässä lainsäädännössä välitystyötä tekeviltä tätä edellytetäänkin. Asiakkailta kuulee tarinoita siitä, miten välittäjä on vedättänyt asunnon ostajaa esimerkiksi olemattomilla tarjouksilla tai jättänyt kertomatta olennaisia seikkoja asunnon kunnosta – ehkä siitä syystä, ettei ole itsekään vaivautunut ottamaan riittävästi selvää asioista.

Alamme keskusjärjestö, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, ajaa alalle yhtenäistä koulutusta, jolloin välitystyön parissa työskentelevien tulisi suorittaa esimerkiksi LKV-tutkinto ennen kuin he voisivat ryhtyä tekemään välitystyötä. Tällä hetkellä lakiin ei ole kirjattu koulutusvaatimusta, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kuka tahansa voi tehdä välitystyötä, kunhan ei kutsu itseään kiinteistönvälittäjäksi. Yleensä tittelinä käytetään tällöin esimerkiksi myyntiedustajaa tai asuntomyyjää. Kiinteistönvälittäjän ammattinimikettä saavat käyttää vain LKV-tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Kiinteistönvälitys on vaativaa asiantuntijatyötä, joka edellyttää vankkaa tuntemusta muun muassa alaan liittyvästä lainsäädännöstä. Pelkkä myyntityön osaaminen ei siis tee kenestäkään hyvää kiinteistönvälittäjää. Välittäjän tulee lainsäädännön lisäksi tuntea oman alueensa asuntomarkkinat ja asuntojen hintakehitys. Välittäjän tulisi lisäksi osata huomioida erilaisten asiakkaidensa tarpeet ja toiveet sekä tarjota omaa asiantuntemustaan esimerkiksi ensiasunnon ostajien tueksi. Hyvistä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoistakaan ei työssä ole haittaa.

Asuntoverkon välittäjät sitoutuvat ketjussa toimiessaan noudattamaan hyvää välitystapaa. Ketjumme välittäjillä on keskimääräistä parempi koulutusaste eli lähes kaikilla välitystyötä tekevillä on vähintään LKV-tutkinto. Joissakin toimistoissamme myös toimistotehtäviä tekevät myyntisihteerit ovat suorittaneet tutkinnon. Olen ehdottomasti samaa mieltä Keskusliiton kanssa siitä, että alalla toimivien tulisi suorittaa pakollinen koulutus, mikä karsisi epäpäteviä henkilöitä pois alalta ja samalla toivottavasti myös nostaisi ammattikunnan arvostusta.

Hyvän välitystavan ohjeeseen on mahdollista tutustua Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton kotisivuilla.

Lukija, mitä mieltä sinä olet? Tulisiko kiinteistönvälitystyötä tekevillä olla pakollinen koulutus?

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.