Kotimyyntisäännökset muuttuvat 13.6.2014 lähtien – seuraako välittäjäsi mukana?

Kuluttajansuojalaki muuttuu kotimyyntisäännösten osalta 13.6.2014 lähtien. Mikäli toimeksiantosopimus kiinteistönvälittäjän kanssa tehdään muualla kuin välitysliikkeen toimitiloissa, kyseessä on kotimyynti myös siinä tapauksessa, että asiakas on itse pyytänyt välittäjän kotiinsa toimeksiantosopimuksen solmimista varten. 
 
Kotimyynnissä asiakkaalla on 13.6.2014 lähtien 14 vuorokauden peruuttamisoikeus toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Aiemmin välitysliikkeiden asiakkailla ei lähtökohtaisesti ole ollut tätä oikeutta. 
 
Mikäli välitystyö aloitetaan 14 vuorokauden peruuttamisajan sisällä, tästä tulee sopia välittäjän kanssa erikseen. Lisäksi tässä tilanteessa välittäjä ja asiakas sopivat korvauksesta ennen peruuttamista suoritetuista palveluista. Välitysliike on siis oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen, mikäli se asiakkaan pyynnöstä aloittaa välitystehtävät ennen peruuttamisajan päättymistä, ja asiakas peruu toimeksiantosopimuksen peruuttamisajan sisällä. Asiakas kuitenkin menettää peruuttamisoikeutensa, mikäli hän on pyytänyt työn aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, ja välitysliike on suorittanut toimeksiannon kokonaisuudessaan peruuttamisajan sisällä.
 
 
Asuntoverkko-yritykset huomioivat muuttuvat säännökset uudistetuilla toimeksiantosopimuksilla sekä niiden liitteillä. Sen lisäksi, että asiakkaan tulee hyväksyä kotimyyntisäännökset ja niihin liittyvät ehdot toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, välittäjän tulee aina antaa asiakkaalle peruuttamisohje sekä –lomake, jolla asiakas voi halutessaan perua toimeksiantosopimuksen peruuttamisajan sisällä. 
 
Mistä tunnistat pätevän kiinteistönvälittäjän? Ainakin siitä, että välittäjä seuraa muuttuvaa lainsäädäntöä ja huomioi esimerkiksi uudet kotimyyntisäännökset heti lakimuutosten astuttua voimaan. Mikäli näin ei tapahdu, asiakkaan hälytyskellojen tulisi soida. 
 
Turvallisia asuntokauppoja ja aurinkoista alkavaa kesää kaikille!