tammikuu 2016

Vuosi 2015 näytteli kasvun roolia asuntokaupoissa. Koko Suomen mittakaavassa myyntimäärät kasvoivat 2014 vuoteen verrattuna vanhojen kerrostalojen osalta peräti 2,5 % kun taas vanhojen rivitaloasuntojen kaupoissa kasvu oli huimat 6,6 %. Kuitenkin hintakehitys keskineliöhinnoissa oli rivitalojen osalta vain 1,9 % kun taas kerrostaloissa kasvulukemat olivat prosenttiyksikön suurempia. 
    
Vanhojen kerrostaloasuntojen myynnin kehitys 2015 vuonna verrattuna edellisvuoteen