Kirkasta brändisi -oppaan käyttöehdot

Oppaan jakaminen edelleen joko sähköpostitse, verkossa tai tulostettuna versiona on kiellettyä. Käyttäjä on oikeutettu tulostamaan oppaan omaan käyttöönsä. Oppaan kaikenlainen kopiointi on kiellettyä ilman lähdemainintaa.

Oppaan tilatessaan tilaaja antaa suostumuksensa siihen, että häneen voidaan Suomen Asuntoverkko Oy:n toimesta olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimella.

Suomen Asuntoverkko Oy sekä Suomen Asuntoverkko Oy:n jäsentoimistot eivät vastaa oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.