Rekisteriseloste (käsikirja)

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 1.8.2010

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Asuntoverkko Oy
Y-tunnus 1583016-2
Piilikuja 4
00700 Helsinki
Puhelin (09) 222 3553
Faksi 010 296 0344

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Markkinointipäällikkö Mari Rihti
Suomen Asuntoverkko Oy
Piilikuja 4
00700 Helsinki
mari.rihti@asuntoverkko.com

3. Rekisterin nimi
Asuntoverkon sähköisen käsikirjan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen luovutus
Asuntoverkon sähköisen käsikirjan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään palautteen keräämiseen ja asiakassuhteiden sekä yhteydenottojen hoitamiseen. Suomen Asuntoverkko Oy ei luovuta käyttäjärekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta Suomen Asuntoverkko Oy:öön kuuluvia jäsenyrityksiä, jotka on listattu verkko-osoitteessa www.asuntoverkko.com.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyistä perustietoja, joita ovat:

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Asuntoverkon sähköisen käsikirjan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa käsikirjan ladatessaan sekä siihen liittyvään palautteeseen vastatessaan.

7. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa veloituksetta kuuden kuukauden välein, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Asuntoverkon sähköisen käsikirjan käyttäjärekisteriin. Rekisteröidyillä on oikeus muuttaa tietojaan sekä vaatia tietonsa poistettavaksi käyttäjärekisteristä.

8. Tietojen näkyvyys ja tietojen suojauksen periaatteet
Kaikki rekisterin tiedot ovat Asuntoverkon sähköisen käsikirjan rekisteriasioista vastaavan henkilön nähtävillä ja ylläpidettävissä. Tiedot säilytetään luottamuksella. Laitteisto sekä tietoverkko, joissa rekisteri säilytetään, on suojattu palomuurilla sekä muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

pelottaako-kotisi-myynti