Tarjoa

Asuntoverkon Tarjoa! –palvelu on sujuva tarjouskauppa asunnon myymiseksi

Asuntoverkon Tarjoa! –palvelussa voit jättää tarjouksesi Tarjoa! -kohteesta olemalla yhteydessä välittäjään sähköpostitse. Tarjoa! –kohteista tarjouksia voi tehdä lähtöhinnasta ylöspäin. Kun olet tehnyt kohteesta tarjouksen, välittäjä ottaa sinuun yhteyttä kirjallisen tarjouksen laatimiseksi. Kirjallisessa tarjouksessa sovitte tarjouksen muista ehdoista kuten vapautumisen ajankohdasta sekä käsirahasta.

Kirjalliset tarjoukset ovat sitovia eli tarjouksentekijä sitoutuu noudattamaan tekemänsä tarjouksen ehtoja. Kun olet laatinut Asuntoverkko-välittäjän kanssa kirjallisen tarjouksen kohteesta, välittäjä syöttää tarjouksen näille nettisivuille eli Tarjoa! –kohteista annetut tarjoukset ovat kaikkien nähtävillä. Tarjouksentekijän tietoja ei kuitenkaan näytetä nettisivuilla vaan muut sivuston käyttäjät näkevät tarjouksesta ainoastaan annetun tarjouksen euromäärän sekä ajankohdan, jolloin tarjous on annettu.

Tarjoa! –kohteista otetaan tarjouksia vastaan ainoastaan lähtöhinnasta ylöspäin. Tarjoa! –palvelussa näet aina, mitä muut ovat asunnosta tarjonneet. Tarjouksen hyväksymisestä päättää aina asunnon myyjä. Koska tarjoukset ovat kirjallisia, vältytään järjestelmän väärinkäytöksiltä.

Miten Tarjoa! –palvelu hyödyttää asunnon myyjää?

Tarjoa! –palvelussa lähtöhinta asetetaan alhaiseksi, mikä herättää ostajissa mielenkiintoa. Tarjoa! –palvelu soveltuu kaikkiin myyntikohteisiin, mutta erityisesti sitä voidaan hyödyntää halutuissa kohteissa, joista saadaan haluttu hinta tarjousten avulla huutokauppamaisen kauppatavan kautta. Myös tarjouksen jättäminen on helppoa, koska tarjous tehdään netissä tarjouslomakkeella, johon tarjouksentekijä jättää ainoastaan yhteystietonsa euromääräisen tarjouksen lisäksi.

Tarjoa! –kohteissa hintaa hilataan lähelle tavoitehintaa saatujen tarjousten perusteella samaan tapaan kuin perinteisessä huutokaupassa. Huutokaupasta poiketen myyjän ei kuitenkaan ole pakko myydä kohdetta korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjoa! –palvelussa Asuntoverkon välittäjä asettaa myyjän kanssa kohteelle tavoitehinnan, joka perustuu muun muassa asunnon kuntoon ja sijaintiin sekä alueen toteutuneisiin kauppahintoihin. Asuntoverkon välittäjä antaa myyjälle kaikki kirjalliset tarjoukset, ja myyjä päättää, minkä tarjouksen hän hyväksyy. Myyjän ei tarvitse hyväksyä tarjouksia, mikäli hän ei ole tyytyväinen tarjouksiin.

pelottaako-kotisi-myynti