Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2014

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko on jälleen toteuttanut Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset  -tutkimuksen, jossa on kartoitettu muun muassa välitysalalla työskentelevien työaikoja ja palkkatasoa. 
 
Tutkimustulosten mukaan välitysalan työntekijöiden tulot vuonna 2013 sisältäen peruspalkan, provisiot, luontoisedut sekä bonukset olivat vuodessa 41.670 euroa (mediaani) ja 52.125 euroa (keskiarvo). Kouluttautuminen lisäsi ansiotasoa, sillä LKV-pätevyyden omaavien ansiot olivat 40.000 euroa vuodessa (mediaani), kun taas myyntiedustajien (ei LKV-tutkintoa) ansiot olivat 35.000 euroa vuodessa (mediaani). 
 
Tulosten perusteella välittäjien työaika oli pidempi keskimääräiseen viikoittaiseen työaikaan nähden. Suurimmalla osalla työaika venyi vuonna 2013 reilusti yli 40 tuntiin viikossa. 
 
 
Välitysala on yksi vähiten arvostetuimmista ammattialoista eikä alalle ole juuri tunkua nuorempien ikäpolvien keskuudessa. Vastaajien yleisin ikäluokka tutkimuksessa oli 45-55-vuotiaat ja toiseksi yleisin 56-63-vuotiaat. 
 
Moni nuoremman ikäpolven edustaja tulee kokeilemaan alaa helppojen palkkioiden toivossa, mutta kun rahaa ei virtaakaan ovista ja ikkunoista, kuten tutkimuskin osoittaa, ura välittäjänä jää yrityksen asteelle. Ala on erittäin kilpailtu, ja välittäjänä pärjäävät vain ammattitaitoisimmat ja pätevimmät sekä rehellisesti ja asiakaslähtöisesti toimivat asiantuntijat, jotka osaavat myydä omaa osaamistaan eteenpäin palkkiostaan tinkimättä. 
 
Tutkimus osoittaa jälleen mielestäni, että toistuvasta ns. ylisuuriin palkkioihin kohdistuvasta kritiikistä huolimatta välittäjien ansiotaso ei ole ylenpalttinen ja työn vaativuuden sekä työajat huomioon ottaen ansiot voisivat olla suuremmat. Riittävä korvaus tehdystä asiantuntijatyöstä edesauttaisi myös nuorten ammattilaisten rekrytoimista alalle!