Isojen kerrostaloasuntojen hinnat kääntyivät laskuun Helsingissä

Huonosta markkinatilanteesta huolimatta kerrostaloasuntojen hinnoissa ei ole juuri näkynyt laskua etenkään kasvukeskuksissa. Nyt neljän huoneen ja sitä suurempien käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kuitenkin laskeneet Helsingissä. Keskineliöhinnat laskivat kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla yli neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muutoin kerrostaloasuntojen hinnat pysyivät Helsingissä ennallaan viime vuoteen nähden. 
 
Myös Espoossa vanhojen kerrostaloasuntojen keskineliöhinnat jäivät kolmannella kvartaalilla samalle tasolle edelliseen vuoteen verrattuna. Vantaalla hinnat sen sijaan nousivat yli viisi prosenttia. 
 
Koko maan tasolla käytettyjen kerrostaloasuntojen keskineliöhinnat nousivat kolmannella kvartaalilla pari prosenttia. Yksiöiden hinnat pysyivät ennallaan, kaksioiden hinnat nousivat noin kolme prosenttia sekä kolmioiden jopa yli viisi prosentttia. Neljän huoneen ja sitä suurempien asuntojen hinnat sen sijaan laskivat lähes kaksi prosenttia. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Markkinatilanne ei kolmannella kvartaalilla näyttänyt sen valoisammalta kuin alkuvuonnakaan”, Asuntoverkon hallituksen puheenjohtaja Tomi Sarlin kertoo. ”Tehtyjen kauppojen määrä laski tammi-syyskuussa edelliseen vuoteen nähden lähes yhdeksän prosenttia. Syyskuussa kauppamäärät putosivat lähes kymmenen prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna”, Sarlin sanoo. ”Kasvukeskusten pienet asunnot ovat edelleen se asuntotyyppi, jolla tehdään kauppaa. Isojen asuntojen myyntiajat ovat entisestään venyneet edellisvuoteen nähden.”
 
Myös muiden asuntotyyppien myyntiajat ovat kasvaneet. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset myyntiajat pidentyivät kolmannella kvartaalilla koko maan tasolla edellisvuoden 63 päivästä kuluvan vuoden 75 päivään. Yksiöiden myyntiajat venyivät 46 päivästä 52 päivään. Neljän huoneen ja sitä suurempien asuntojen keskimääräiset myyntiajat kasvoivat viime vuoden 93 päivästä jopa 110 päivään. 
 
Tiedotteessa on käytetty lähteenä CGI:n HSP-palvelua, johon tilastoidaan yli 900 kiinteistönvälitystoimiston kaupat.