Kynttilä alkaa palaa putken päässä

Asuntoverkko selvitti kiinteistönvälittäjien näkemyksiä kuluvan vuoden asuntomarkkinoista. Suurin osa Asuntoverkko-yrittäjistä kokee, että markkinoissa on tapahtunut hienoista vilkastumista erityisesti loppuvuoteen 2014 nähden. 
 
”En näe, että varsinainen kaupanteko olisi välttämättä vielä vilkastunut, mutta kävijöitä on ollut näytöillä selvästi enemmän viime vuoden viimeiseen kvartaaliin nähden. Tältä näyttää selvityksemme mukaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yksi syy tähän saattaa olla, että myyjät ovat heränneet joustamaan hintojen kanssa eli laskeva hintataso erityisesti suuremmissa asunnoissa on sisäistetty”, Asuntoverkon hallituksen puheenjohtaja Tomi Sarlin kertoo. 
 
Välittäjät soimasivat negatiivista uutisointia, joka saa kuluttajat varpailleen. Toisaalta pankkien koettiin aktivoituneen uusien laina-asiakkaiden suhteen, minkä nähtiin osaltaan elvyttävän asuntomarkkinoita. Yksi kyselyn vastaajista koki pankkisidonnaisten välitysliikkeiden harrastaneen aggressiivista asuntojen ylihinnoittelua kohteiden hankintamielessä, mutta näki tilanteen rauhoittuneen alkuvuodesta.
 
”Markkinat ovat hiljaiset jo kolmatta vuotta putkeen. Kiinteistönvälittäjien määrä suhteessa kauppalukumäärään on nykyisellään liian iso, ja olisi tärkeää, että välittäjien määrä laskisi. Parhaat myyjät ja alansa asiantuntijat pysyvät kisassa mukana”, Sarlin ennustaa. 
 
”Selvityksemme mukaan välittäjät näkevät asuntojen hintatason joko pysyvän ennallaan tai laskevan hieman viime vuoteen nähden. Parhaiten kaupaksi menevät edelleen kasvukeskusten pienet asunnot, joista on tällä hetkellä enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Kiinteistöjen varainsiirtoveron puolittaminen olisi tervetullut elvyttämistoimi markkinoille”, Sarlin sanoo.
 

Asuntomarkkinoista sanottua

 
”Töitä saa kyllä tehdä kauppojen eteen. Tämän vuoden aikana ennustan asuntomarkkinoiden pysyvän vuoden 2014 tasossa.” Asuntoverkko-yrittäjä Ilpo Myllymäki, Sipoo
 
”Hintojen aleneminen on hidastunut tai pysähtymässä. Kauppamäärät ovat kasvussa. Ostajat ovat varovaisia, ja kohteista halutaan tietää kaikki mahdolliset riskitekijät tarkasti. Myyjien tietoisuus hinnoittelun perusteista on positiivinen asia.” Asuntoverkko-yrittäjä Karri Ollila, Porvoo
 
”Hienoisia merkkejä paremmasta voisi olla havaittavissa. Hintajoustoa on syntynyt ja sen vaikutuksena kiinnostus on hieman virinnyt. Kauppamäärien uskon hieman lisääntyvän, keskimääräisten hintojen alenevan.” Asuntoverkko-yrittäjä Teuvo Järvinen, Hartola
 
”Asuntomarkkinat pysyvät haasteellisina koko vuoden, mutta hyväkuntoiset ja hyvien liikenneyhteyksien varrella olevat pienet asunnot liikkuvat viime vuotta paremmin.” Asuntoverkko-yrittäjä Mika Bergström, Helsinki
 
”Alkuvuosi vaikuttaa hieman pirteämmältä kuin viime vuoden syksy. Kauppa on verkkaista, mutta kyselyt ovat lisääntyneet.” Asuntoverkko-yrittäjä Sirkka Lindroos, Hanko