Marraskuu ei ollut yhtä synkkä kuin viime vuonna

Marraskuu on usein vielä kiinteistönvälittäjän sesonkia ennen kuin markkinat hiljenevät joulun viettoon. Tänä vuonna marraskuu oli tunnuslukuja tarkasteltaessa huomattavasti valoisampi kuin viime vuonna. Kasvua on tapahtunut sekä asuntojen myyntimäärissä että neliöhinnoissa.  Myyntiajat ovat pääasiassa pysyneet kuitenkin ennallaan.

Suurinta muutos on ollut rivitaloasunnoissa. Marraskuussa rivitalojen myyntimäärät ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella lisääntyneet yli kymmenyksellä viime vuoden marraskuuhun peilaten. Myös rivitalojen keskimääräisissäneliöhinnoissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella on ollut kasvua maltilliset 4 % viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Lisäksi saman kategorian myyntiajat ovat tippuneet 15 viikosta 14 viikkoon. Pääkaupunkiseudulla muutokset ovat maltillisempia verrattain muun Suomen tilanteeseen. Hintakehitys oli alle kahden prosentin tuntumassa ja myyntimäärät sekä myyntiajat ovat pysyneet samana.

Asuntokaupan kasvu ja muutos parempaan viestivät aina jotakin positiivista Suomen talouden tilasta. Vaikka kyseessä onkin suppea vertailu viime vuoden tilanteeseen, voidaan todeta kuitenkin, että näin huomattavat erot kertovat ihmisten paremmasta luotosta omaan talouteensa. Asuntolaina on edelleen halpaa, mutta se ei yksin riitä asuntokaupoille lähtemisen syyksi.

 

Lisätiedot: Suomen Asuntoverkko Oy, hallituksen puheenjohtaja Tomi Sarlin, puh. 050 365 9200

Tiedotteessa on käytetty lähteenä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelua, johon tilastoidaan Suomen suurimpien välitysalan toimijoiden tekemät kaupat.

Asuntoverkko on yksi Suomen suurimmista kiinteistönvälitysalan toimijoista. Asuntoverkko-toimistoja on Suomessa kymmeniä. Asuntoverkko-kauppiaat ovat koulutettuja, oman alueensa ja markkinatilanteen tuntevia asiantuntijoita. Asuntoverkko-yritykset kuuluvat arvostettuun Suomen Kiinteistönvälittäjäliittoon ja noudattavat hyvää välitystapaa.