Tarvitaanko kiinteistönvälittäjiä enää tulevaisuudessa?

Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila esitti viime viikolla kiinteistönvälitysalan seminaarissa välitysalaan tulevaisuudessa kohdistuvia uhkia ja haasteita. Netti tarjoaa jatkuvasti kasvavaa tietoa hinnoista ja kysynnästä sekä tarjonnasta. Perinteisesti kiinteistönvälittäjillä on ollut käytössään toteutuneiden kauppojen hintatilastot, ja kuluttajat ovat olleet hintatietojen suhteen hintapyyntöjen varassa. 
 
Tulevaisuudessa netti tarjoaa myös yhä enemmän tietoa muun muassa asunnon ja alueen ominaisuuksista, kun tähän saakka markkinoiden paikallistuntemus on ollut kiinteistönvälittäjien valtti. Lisäksi Junnila esitti, että erityisesti nuorempien sukupolvien mielestä välittäjän vastuu, ammattitaito sekä palkkiot eivät ole tasapainossa. Tämä pitänee osittain paikkansa siihen saakka, kunnes alan koulutusvaatimukset kiristyvät ja kuka tahansa ei pysty enää harjoittamaan kiinteistönvälitystä puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla. 
 
Kiinteistönvälittäjän työ ja siihen liittyvät tehtävät tulevat jatkossa varmasti muiden alojen tavoin muuttumaan tietotekniikan kehittymisen myötä. Kehitys ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että koulutettu ja kokenut välittäjä on edelleen ammattitaitoisin taho saattamaan asuntokaupat turvallisesti maaliin saakka. 
 
 
Asuntokauppaan liittyvä lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, ja kuluttajan on vaikea pysyä perässä lakiviidakossa. Välittäjän lainopillinen osaaminen korostuu erityisesti kiinteistökaupoissa. Välittäjällä on myös hiljaista, kokemukseen perustuvaa tietoa asuntomarkkinoista, joka maallikolta puuttuu. Hyvä kiinteistönvälittäjä on huippumyyjä, joka saa kaupat syntymään ja vielä sellaiseen hintaan, johon asunnon myyjä on tyytyväinen. Välittäjä tuo kaupantekoon turvallisen ilmapiirin ja jakaa asiantuntemustaan niin myyjä- kuin ostaja-asiakkaalle. 
 
Kuluttajat saattavat myös kokea, että välittäjällä ei lopulta juurikaan ole vastuuta asuntokaupoista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Välittäjällä on laaja selonottovelvollisuus ja välittäjän tulee tietää tarkasti välitettävän kohteen kunto ja mahdolliset tulevat korjaukset sekä kustannukset ja kertoa nämä myös eteenpäin potentiaalisille ostajille. Välittäjä joutuu vastuuseen, jos selonottovelvollisuus on laiminlyöty.
 
Välittäjän tehtävät saattavat tulevaisuudessa muuttua, mutta rooli pysyy samana. Välittäjä on jatkossakin lainsäädännön tunteva, ammattitaitoinen myyjä, jonka avulla asuntokaupat syntyvät turvallisesti. Pätevien välittäjien kysyntä tulee jatkossa ehdottomasti lisääntymään!